Pretraživanje


U komunalnom mjesečniku Grada Dubrovnika „Dubrovnik.hr" za prosinac objavljen je prilog „U čast parca - i nakon njegove godine", nastavak priloga o Godini svetoga Vlaha objavljenih u brojevima od kolovoza i studenog.

komunalni

U prilogu su predstavljene dosadašnje aktivnosti povodom Godine svetoga Vlaha, suveniri posvećeni parcu i budući Međunarodni centar svetoga Vlaha.

„Dubrovnik.hr" besplatne su novine namijenjene građanima Dubrovnika, sa širokim spektrom tema iz nadležnosti gradonačelnika, gradske uprave i gradskih komunalnih poduzeća.

Čitav prilog možete pročitati ovdje.